Page: ../ 1 2 3 4 5
Question :တဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္ေလ်ာက္ဖို႔လိုအပ္တာေတြသိခ်င္လို႔ပါ    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : http://www.commerce.gov.mm/my/category/%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9

Question :Myanmar Trade Net ၀င္ၿပီး online sent လို႔မရဘူး 500 data Error ျဖစ္ေနတယ္ အျမဲတိုင္းဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ပါလဲ. ကၽြန္ေတာ္ ကုမၸဏီက Hangzhou Hundred-Tex Garment ပါ email - raindragon907@gmail.com    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : Connectionလိုင္းေနွးတာေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္၇ွင္။ Myanmar Trade Net ဆာဗာကို ေဒတာစင္တာတြင္ထား၇ွိျပီး စီးပြား/ကူးသန္းမွလည္း ေဒတာစင္တာမွ လွမ္းယူအသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္၇ွင့္... ရံုးမွာလူၾကီးမင္းတို ့ တျခားအင္တာနက္ေ တြေ၇ာ လိုင္းေနွးတာမ်ား ျဖစ္ပါသလား၇ွင္...

Question :သြင္းကုန္လုိင္စင္ အတြက္ Non-License List Update ေလးလုိခ်င္လုိပါ ခင္ဗ်    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : Gmail ေလးပို ့ပါရွင္ Attached Fileတြဲေပးပါမယ္

Question :fully online စနစ္ကဘယ္လုိပစၥည္းမ်ဴိးေတြေလ်ာက္လုိ႔ရသလဲ?သိခ်င္ပါတယ္ ရွင္...plz send our mail (documentation03@uplogisticsmm.com)    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : fully online စနစ္မွာ ယခုလက္ရွိေလ်ွာက္ထားနိုင္သည့္ ပစၥည္းစာ၇ငး္ကို ေမးပို ့ေပးထားပါတယ္ရွင့္..

Question :ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလ်ွာက္ခ်င္လို့ပါ ေငြဘယ္ေလာက္သြင္းကပါသလဲဗ် လိုအပ္တဲ႔စာရြက္စာတန္း နမူနာပုံစံေလးေတြလဲၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ဘယ္မွာၾကည့္လို့ရနိုင္ပါသလဲခင္ဗ်။    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : http://www.commerce.gov.mm/my/category/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6%E1%81%8F-%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8

Question :အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေငြသြင္းၿပီးလွ်င္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စာရင္ကုိ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္တကြ ဖိုင္ရရွိႏိုင္မလား သိခ်င္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး maynyi@gmail.com သို႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးေစလိုပါသည္။ ေက်းဇးူတင္ပါသည္    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : အဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ေငြသြင္းျပီးလ်ွင္ အဓိကအားျဖင့္ semi online အတြက္ application Form ၀င္ရိုက္နိုင္ျခင္း . fully online အတြက္ လိုင္စင္မ်ား ၀င္ေရာက္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္းနွင့္ သတင္းမ်ားဖတ္ျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္နိုင္ျပီး ပို ့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္း ၇ွင္ မ်ား စာရင္းကို လုပ္ငန္းအမ်ိုးအစားနွင့္တကြသိရွိနိုင္ျခင္းမ်ိုးေတာ့မရနိုင္ပါ၇ွင္.

Question :ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္းကို ရရွိႏိုင္မလားရွင့္။ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကိုလဲ မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါသလားရွင့္။ ယခုအခါမွာ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ မည္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္သည္ကို ထပ္မံရွာေဖြေနရပါသည္ရွင့္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး အေျဖကို maynyi@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : Mail ပို ့ေပးထားပါသည္...

Question :fully online စနစ္ကဘယ္လုိပစၥည္းမ်ဴိးေတြေလ်ာက္လုိ႔ရသလဲ? သိခ်င္ပါတယ္ 17 September, 2016. Pls send to our mail ( procurement@pmgmyanmar.com)    20 Sep, 2016
Date : 20 Sep, 2016
Answer : Fully online စနစ္မွာေလာေလာဆယ္ ေလ်ာက္လို႕ရတဲ့ပစၥည္းေတြကို ေပးထားတဲ့ email ကေန ပို့ေပးလိုက္ပါမယ္။

Question :fully online စနစ္ကဘယ္လုိပစၥည္းမ်ဴိးေတြေလ်ာက္လုိ႔ရသလဲ? သိခ်င္ပါတယ္ 17 September, 2016. Pls send to our mail ( procurement@pmgmyanmar.com)    20 Sep, 2016
Date : 20 Sep, 2016
Answer : email ပို့ထားေပးပါတယ္။

Question :ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ကားတင္သင္ေဘာမ်ားဆိုက္ကပ္မည့္ရက္ေတြကိုသိျခင္လိူ႔ပါခင္ဗ်ာ။    16 Sep, 2016
Date : 16 Sep, 2016
Answer : www.Myanmartradenet.com website မွာဆိပ္ကမ္းကပ္တဲ့ သေဘၤာစာရင္းေတြ တင္ထားေပးတာရွိပါတယ္။ ကားသေဘၤာကို သီးသန္႕ တင္ေပးတာမ်ိုးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

Question :​ေမာ္​​ေတာ္​ယာဥ္​တင္​သြင္​းလိုင္​စင္​ ပံုစံနမူနာ​ေတြက ၾကည္​့လို ့မရ​ဘူး ဘယ္​လိုၾကည္​့ရမလဲဗ်ာ    16 Sep, 2016
Date : 16 Sep, 2016
Answer : ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း လိုင္စင္ပံုစံေတြက တျခားပစၥည္းေတြေပးတဲ့ပံုစံနဲ႕တူပါတယ္။ ပံုစံကိုၾကည့္ခ်င္ရင္ www.commerce.gov.mm site မွာFully Online Licensing System User Guide Book download မွာ လိုင္စင္နမူနာပံုစံကိုၾကည့္လို႕ရပါတယ္။

Question :ကုမၸဏီ အေနနဲ႕ မဟုတ္ပဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနနဲ႕ သြင္းကုန္(နယ္စပ္) လိုင္စင္ထုတ္ေပးပါသလားခင္ဗ်ာ    20 Sep, 2016
Date : 20 Sep, 2016
Answer : တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္မွဳ လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ေလ်ာက္လို႕ရပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို http://www.commerce.gov.mm မွာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္က မူ၀ါဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေအာက္ မွာ ITC မွတ္ပံုတင္ကဒ္ အေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္လို႕ရပါတယ္။

Question :သြင္းကုန္လိုင္စင္မလိုပဲ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးလိုက္တဲ႕ကုန္ပစၥည္း၂၆၀ ေက်ာ္၏အမည္စာရင္းသိခ်င္ပါသည္    16 Sep, 2016
Date : 16 Sep, 2016
Answer : www.commerce.gov.mm မွာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္က အမိန္႕ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ 60/2016 မွာ ၾကည့္လို႕ရပါတယ္။

Question :Form A ေလွ်ာက္ခ်င္လို႕ ဘာစာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုအပ္လဲ ၊ ဘယ္ႏွစ္ရက္ၾကာလဲ စာရြက္စာတမ္းေၾကးဘယ္ေလာက္သြင္းရလဲ သိခ်င္ပါတယ္    06 Oct, 2016
Date : 06 Oct, 2016
Answer : Form A ေလ်ွာက္လွ်င္ ေန့ခ်င္းျပီး ရရွိပါသည္.လိုအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ .Invoice. packing list , ED,B/L,Form လိုအပ္ပါသည္၊ ေငြသြင္း 3000က်ပ္ က်သင့္ပါသည္

Question :၁။ Computer နဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကို GAME ဆိုင္ အတြက္ တင္သြင္းမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြလိုအပ္မလဲသိခ်င္ပါတယ္...။ ၂။ Budget ခန္႔မွန္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ Tax အေျခအေနေတြကို ရွင္းျပလို႔ရမယ္ဆို ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ၃။ ကိုယ့္ဆိုင္အသံုးျပဳဖို႔ တင္သြင္းတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုက်သင့္မယ္ ဆိုတာနဲ႔ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုက်သင့္မလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ ( ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီပါ ခင္ဗ်။ )    30 Aug, 2016
Date : 30 Aug, 2016
Answer : ပို ့ကုန္သြင္းကုန္ကိစၥမ်ားအားသိရွိလိုပါလ်ွင္ ကမ္းနားလမ္းရန္ကုန္ရံုးရွိ ပို ့ကုန္သြင္းကုန္ ရန္ကုန္ရံုးတြင္၇ွိေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ထံသို ့လာေရာက္ေဆြးေနြးေမးျမန္းနိုင္ပါသည္ရွင္။

Question :သြင္းကုန္လုိင္စင္ အတြက္ Non-License List Update ေလးလုိခ်င္လုိပါ ခင္ဗ် ဘယ္ Link မွာ Download လုပ္လုိ႔ ရမလဲ သိပါရေစ။    26 Aug, 2016
Date : 26 Aug, 2016
Answer : https://www.facebook.com/dottrade.mm/?fref=ts ကုန္သြယ္ကြန္ယက္ဆိုတဲ့အေကာင့္မွာ၀င္ၾကည့္လို ့ရပါတယ္.. commerce.gov.mmတြင္လညး္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳနိုင္ပါတယ္ရွင့္

Question : fully online စနစ္ကဘယ္လုိပစၥည္းမ်ဴိးေတြေလ်ာက္လုိ႔ရသလဲ? သိခ်င္ပါတယ္ (22 Aug,2016)    26 Aug, 2016
Date : 26 Aug, 2016
Answer : Gmail ျဖင့္attach:ဖိုင္ ျပန္လည္ပို ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂ်ၤီေမးေလးေရးေပးခဲ့ပါရွင့္

Question : fully online စနစ္ကဘယ္လုိပစၥည္းမ်ဴိးေတြေလ်ာက္လုိ႔ရသလဲ? သိခ်င္ပါတယ္ (22 Aug,2016)    26 Aug, 2016
Date : 26 Aug, 2016
Answer : Gmail ျဖင့္attach:ဖိုင္ ျပန္လည္ပို ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဂ်ၤီေမးေလးေရးေပးခဲ့ပါရွင့္

Question :မဂၤလာပါ ကညနlinkေလးသိခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်ာ    30 Aug, 2016
Date : 30 Aug, 2016
Answer : ကညန WEBSIT LINK ကိုေျပာတာပါလား။ ေသခ်ာေျပာျပေပးပါ.

Question :မူဆယ္ ၁၀၅မိုင္ကုန္သယ္ေရးဇုံမွာ fully online license ေလွ်ာက္လို႔ရလား    16 Sep, 2016
Date : 16 Sep, 2016
Answer : ေလွ်ာက္လို႕ရပါတယ္။


ျမန္မာ Font အားအသံုးျပဳလိုပါက
ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာ Font အား Control panel ရွိ Fonts Folder အတြင္းcopy ကူးထည့္ရပါမည္။
ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာ Keyboard ကို double click လုပ္၍ Install လုပ္ရပါည္။
ထို႔ေနာက္ Control panel ရွိ Regional & Language Options တြင္ Keyboard add လုပ္ေဆာင္ၿပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

To post new question!
* Question


today> 873 hits
total> 4,894,366 hits
since Apr 12, 2006
ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုေသာ္
သင့္စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာမ်ားကို MyanmarTradenet တြင္ ထည့္သြင္းလိုလွ်င္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၇၆၄၁၆ ၊ ၀၁-၃၇၆၄၉၀ ႏွင့္ ၀၆၇-၄၀၈၀၁၀ ၊ ၀၆၇-၄၀၈၄၈၅ တို႔သို႕ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။